בעלי העסקים ברובם הגדול אינם מתמצאים ואינם טורחים לעיין בתנאי הביטוח, אם מתוך חשש, חוסר עניין, או מתוך כך שהם מאמינים וסומכים על סוכן הביטוח שידאג לכך שחברת הביטוח תפצה אותם כשיקרה להם נזק ו/או שידרשו לפצות את מי שניזוק כתוצאה מרשלנותם .

פוליסת הביטוח מנוסחת וערוכה ברובה בשפה שאינה מובנת ונהירה למי שאינו מתמצא בשפת הביטוח, ולכן קשה להאשים את בעל העסק החושש, המתעלם, או המטיל את יהבו על סוכן הביטוח.

לחברות הביטוח קשה מאד להגיע לרווחיות בענף זה מכמה סיבות, האחת היא ריבוי הנזקים והתביעות, האחרת היא הקושי להעריך את הסיכונים במגוון סוגי העסקים הרב וסיבה נוספת היא העדר פוליסות שיתאימו ספציפית למאות סוגי העסקים, כל אלה גורמים לעיתים להחלטות שגויות של הגורם המחליט (החתם) על גובה דמי הביטוח ועל תנאי הביטוח לאותו עסק וכפועל יוצא גם תהיה הקפדה יתרה ונטיה לדחות או לצמצם את הכיסוי, לדרוש אמצעי מיגון מעבר לנדרש ולמזער את גובה הפיצויים בעקבות נזק.

בעל העסק ניזוק, מאחר והפוליסה שלו ותנאיה אינם מתאימים בהכרח לסוג העסק שלו, הפוליסה שלו עשויה לכלול החרגות ( מה שלא מבוטח) שלא יכסו חלק מסיכוני העסק שלו , קשה גם לצפות מהסוכן שיהיה בקיא בכל הסיכונים והצרכים של כל עסק ומכן הנפילה בין הכסאות היא רק שאלה של זמן.

טופס ההצעה (השאלון) שממלא סוכן הביטוח לבעל העסק גם הוא כוללני ואינו מותאם ספציפית לכל סוג עסק ולכן האינפורמציה המתקבלת הינה חלקית בלבד ואינה עונה על חלק מהמידע שהמבטח או סוכן הביטוח חייבים לדעת.

בעל העסק חייב לשתף את הסוכן בחששותיו ולהסביר לו את הסיכונים והצרכים שלו, זאת על מנת לקבל את הביטוח שיתאים לו עד כמה שניתן, בנוסף יכול בעל העסק להתייעץ עם יועץ ביטוח שהוא גם מנהל סיכונים, שיכול לסייע לו לקבל את הכיסוי והתנאים  שיתאימו לצרכיו באופן מירבי .

הבנת ויישום תנאי פוליסת הביטוח תגרום לכך שבעל העסק יוכל להבין  ולהגדיר טוב יותר את צרכיו ועל ידי כך גם יוכל לקבל פוליסה שתתן מענה וכיסוי רחב וטוב יותר, בנוסף בעל העסק שיודע מה הם החובות המוטלות עליו ומבצע אותם כנדרש ממנו, תסייע לכך שלא יגיע למצב שידחו את תביעתו כתוצאה מאי עמידה בהם.

ניתן לקבל את מדריך הביטוח לעסק שנכתב על ידי, לקבלת המדריך העבר בקשה בצור קשר.

בעלי העסקים ויחסם לנושא הביטוח